Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19642
Title: Фізична реабілітація у фізичному вихованні та спорті : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами
Authors: Свістельник, Ірина
Svistelnyk, Iryna
Keywords: бібліографічний покажчик
фізична реабілітація
фізичне виховання
спорт
фізична терапія
Issue Date: 2015
Citation: Фізична реабілітація у фізичному вихованні та спорті : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 66 с. - (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини”, вип. 2) - Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/mydspace
Series/Report no.: „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини”;вип. 2
Abstract: До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) та електронні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми фізичної реабілітації у фізичному вихованні та спорті розміщено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582:2013 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”. Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів ВНЗ фізкультурного профілю, факультетів фізичного виховання ВНЗ та всіх, хто здійснює наукові дослідження в галузі медицини.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19642
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.