Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19140
Title: Фізична рекреація : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами
Authors: Свістельник, Ірина
Svistelnyk, Iryna
Keywords: фізична рекреація
бібліографічний покажчик
рекреаційно-оздоровча діяльність
Issue Date: 2013
Citation: Фізична рекреація : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2013. – 60 с. - (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини”, вип. 4).
Abstract: До анотованого бібліографічного покажчика увійшли інформаційні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми фізичної рекреації представлено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19140
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ_Свістельник_2013.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.