Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1826
Title: Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. друкованих видань трьома мовами
Authors: Свістельник, Ірина
Бріскін, Юрій
Keywords: адаптивний спорт
бібліографічний покажчик
Issue Date: 2013
Citation: Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. друкованих видань трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Вид 2-ге, перероб. і допов. – Л., 2013. – 217 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 4).
Series/Report no.: „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”;вип. 4
Abstract: До анотованого покажчика увійшли інформаційні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури (книги, брошури, наукові статті, автореферати дисертацій). Праці науковців, що досліджують проблеми адаптивного спорту, представлено в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації і ключові слова подано трьома мовами (українською, російською та англійською) в авторській редакції. Анотований бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться науковими дослідженнями в галузі спорту неповносправних.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1826
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File SizeFormat 
АДАПТИВНИЙ СПОРТ.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.