Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1763
Title: Взаємозв'язок рівня фізичного розвитку, фізичної працездатності та рухової підготовленості хлопчиків-підлітків з біологічним та хронологічним віком
Authors: Чижик, Віктор
Keywords: біологічний вік
система дихання
серцево-судинна система
фізична працездатність
Issue Date: 2010
Citation: Чижик В. Взаємозв'язок рівня фізичного розвитку, фізичної працездатності та рухової підготовленості хлопчиків-підлітків з біологічним та хронологічним віком / Віктор Чижик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 2. - С. 271 - 276.
Abstract: Проведено оцінку фізичної підготовленості морфологічного та функціонального розвитку та вивчено розвиток вторинних статевих ознак у 1308 хлопців віком 10 – 17 років, учнів загальноосвітніх шкіл. Запропоновано новий спосіб кількісного оцінювання біологічного віку хлопців за ступенем розвитку статевих ознак. Встановлено тісніший взаємозв’язок біологічного віку з морфологічними показниками фізичного розвитку. Вікова динаміка функціональних показників та рухового розвитку пов’язані як з біологічним, так і хронологічним віком обстежених, причому деякі показники більшою мірою залежать від хронологічного віку, тобто визначаються не генетичними, а адаптивними чинниками.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1763
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Чижик_192.pdf156.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.