Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1712
Title: Najczęstsze przyczyny oraz typy uszkodzenia stawu barkowego wśród piłkarzy ręcznych oraz ich konsekwencje psyho-fizyczne
Authors: Kużdżał, Adrian
Gancarz, Wojciech
Ridan, Tomasz
Walicka-Cupryś, Katarzyna
Ćwirlej, Agnieszka
Keywords: гандбол
плечовий суглоб
травма
staw barkowyj
kontuzja
piłkarzy ręczne
Issue Date: 2010
Citation: Najczęstsze przyczyny oraz typy uszkodzenia stawu barkowego wśród piłkarzy ręcznych oraz ich konsekwencje psyho-fizyczne / Adrian Kużdżał, Wojciech Gancarz, Tomasz Ridan [i in.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 1. - С. 170 - 175.
Abstract: У статті розглянуто найпоширеніші види травматизму у гандболістів; вказано на найповажніші причини, що призводять до травм та ушкоджень; проаналізовано вплив спортивних травм на психологічний стан та соціальну поведінку гандболістів.
Description: Urazy i uszkodzenia są nieodłącznym elementem sportu. Piłka ręczna jest grą o charakterze szybkościowo-siłowym, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu zawodników. Przeważająca liczba kontuzji dotyczy stawu barkowego kończyny dominującej. Celem pracy było ustalenie przyczyn, okoliczności powstania, rodzaju oraz częstości występowania kontuzji obręczy barkowej barku u zawodowych graczy w piłkę ręczną. Badaniu ankietowym zostało poddanych 50 mężczyzn w wieku 18-25 lat, zawodniczo trenujących piłkę ręczną. Badani zawodnicy pochodzili z 4 klubów sportowych. Praktycznie u wszystkich badanych zawodników trenujących piłkę ręczną wystąpił uraz stawu barkowego. Zdecydowana większość kontuzji barku stanowią stłuczenia, naderwania, krwiaki i naciągnięcia. Najczęściej do urazów dochodzi podczas treningu lub bezpośredniej rywalizacji w trakcie meczu. Głównymi przyczynami urazów jest brak lub niedostateczna rozgrzewka, brak koncentracji gracza, nie zachowanie środków ostrożności w czasie trenowania. Przebyty uraz może czasowo ograniczyć psycho-fizyczną sprawność zawodnika.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1712
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kuzdzal_168.pdf148.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.