Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/165
Title: Характерні особливості стану симпато-адреналової системи неповносправних дітей молодшого шкільного віку (на прикладі глухих та дітей із затримкою психічного розвитку)
Authors: Трач, Володимир
Шавель, Христина
Лесько, Орест
Кравців, Роман
Keywords: симпато-адреналова система
глухі діти
діти із затримкою психічного розвитку
неповносправні діти
Issue Date: 2014
Citation: Характерні особливості стану симпато-адреналової системи неповносправних дітей молодшого шкільного віку (на прикладі глухих та дітей із затримкою психічного розвитку) / Володимир Трач, Христина Шавель, Орест Лесько, Роман Кравців // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 212 – 218.
Abstract: Пошук засобів поліпшення здоров'я неповносправних не втрачає актуальності. Мета дослідження - виявити характерні особливості стану симпато-адреналової системи неповносправних дітей молодшого шкільного віку (на прикладі глухих та дітей із затримкою психічного розвитку). У дослідженні взяли участь 72 глухі дитини віком 6-10 років, 64 дитини із затримкою психічного розвитку віком 7-9 років, 28 здорових дітей віком 6-10 років. Функціональний стан симпато-адреналової системи глухих та дітей із затримкою психічного розвитку нижчий (р<0,05) порівняно зі здоровими однолітками. Використання рухливих ігор сприяє активізації симпато-адреналової системи, екскреція адреналіну та норадреналіну у глухих та дітей із затримкою психічного розвитку зростає і наближається до рівня здорових дітей.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/165
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Trach V.,Shavel' Kh., Les'ko O., Kravtsiv R..pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.