Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15933
Title: Вплив занять баскетболом на фізичний розвиток баскетболісток
Authors: Гриньків, Мирослава
Куцериб, Тетяна
Вовканич, Любомир
Музика, Федір
Hrynkiv, Myroslava
Kutseryb, Tetiana
Vovkanych, Liubomyr
Muzyka, Fedir
Keywords: антропометрія
фізичний розвиток
склад тіла
баскетбол
Issue Date: 2018
Citation: Вплив занять баскетболом на фізичний розвиток баскетболісток / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Федір Музика //Спортивна наука України. - 2018. - № 2(84). - С. 9-13. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/737/712
Abstract: . Обстежували баскетболісток. Вимірювали тотальні й парціальні розміри тіла. Метою роботи було проаналізувати показники фізичного розвитку: вагу, зріст, обвід грудної клітки, склад тіла та розрахувати індекси фізичного розвитку. Методи дослідження: антропометрія, каліперометрія, метод індексів, методи математичної статистики та аналіз літературних джерел. Проаналізовано основні показники фізичного розвитку баскетболісток. Виявлено, що баскетболісткам властиві високий зріст, вища за середню вага тіла, слабкий розвиток грудної клітки при доброму розвиткові дихальної мускулатури та добре розвинений м’язовий компонент. Установлено, що заняття баскетболом можна рекомендувати для підвищення рівня фізичного розвитку дівчат.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15933
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
737-1491-1-SM (1).pdf709.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.