Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1572
Title: Напрямки збереження здоров'я студентів факультету фізичного виховання під час їх адаптації до умов навчання у ВНЗ
Authors: Жара, Ганна
Keywords: здоров’я
студенти
Issue Date: 2011
Citation: Жара Г. Напрямки збереження здоров'я студентів факультету фізичного виховання під час їх адаптації до умов навчання у ВНЗ / Ганна Жара // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 4. - С. 30 - 36.
Abstract: У статті аналізуються форми та методи мотивації студентів першого курсу факультету фізичного виховання до збереження і зміцнення здоров’я під час викладання дисципліни „Анатомія людини з основами спортивної морфології”. На основі всебічного аналізу змісту поняття „здоров’я” розроблено узагальнювальну схему його інтерпретації. Визначено домінантні фактори ризику здоров’я першокурсників у період їх адаптації до умов навчання. Автор подав досвід збереження здоров’я студентів у соціально- культурологічному, фізичному, психічному та духовному напрямках у навчальному процесі та в позанавчальний час.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1572
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Жара_105.pdf162.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.