Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1541
Title: Ocena stanu funkcjonalnego oraz stopnia nasilenia bólu u pacjentów ze stwierdzoną dyskopatią dolnego odcinka kręgosłupa leczonych wg metody McKenziego oraz wg standartów postępowania w bólach krzyża
Authors: Probachta, Mirosław
Bejer, Agnieszka
Sochacki, Artur
Keywords: хребет
метод Маккензі
stan funkcjonalny
metoda McKenzie
Bóle odcinka L-S kręgosłupa
функціональний стан
Issue Date: 2011
Citation: Probachta M. Ocena stanu funkcjonalnego oraz stopnia nasilenia bólu u pacjentów ze stwierdzoną dyskopatią dolnego odcinka kręgosłupa leczonych wg metody McKenziego oraz wg standartów postępowania w bólach krzyża / Miroslaw Probachta, Agnieszka Bejer, Artur Sochacki // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 3. - С. 227 - 233.
Abstract: Метою роботи було оцінювання функціонального стану, а також рівня болю в пацієнтів із підтвердженою дископатією нижнього відділу хребта, які лікувалися за методикою Маккензі, та згідно зі стандартами поведінки при болях у попереку. Для суб‘єктивного оцінювання рівня прояву болю використано методику VAS, натомість для оцінювання функціонального стану – анкету Освестри. Дві використані методики лікування сприяли поліпшенню функціонального стану обстежених, однак метод Маккензі обумовив кращі результати в показниках «біль», «ходьба», а також «професійна та домашня робота» згідно з анкетою Освестри. Оцінювання змін напруження болю, за методикою VAS, свідчить про статистично змінну різницю між двома групами на користь методу Маккензі. Два описані фізіотерапевтичні методи є успішними для консервативного лікування больових недуг нижньої частини хребта. Ефективнішим методом для лікування больових комплексів нижньої частини хребта виявився методМаккензі.
Description: Celem pracy była ocena stanu funkcjonalnego oraz stopnia nasilenia bólu u pacjentów ze stwierdzoną dyskopatią dolnego odcinka kręgosłupa leczonych wg metody Mc Kenziego oraz wg standardów postępowania w bólach krzyża. Do subiektywnej oceny stopnia natężenia bólu zastosowano skalę VAS, natomiast do oceny stanu funkcjonalnego wykorzystano Kwestionariusz Niepełnosprawności w bólach krzyża – Oswestry. Obie prezentowane metody przyniosły poprawę stanu funkcjonalnego badanych, jednakże metoda McKenzie dała istotnie lepsze wyniki w kategorii „ból”, „chodzenie” oraz „praca zawodowa i domowa” wg Kwestionariusza Oswestry. Ocena zmian natężenia bólu wg skali VAS prowadzi do stwierdzenia znamiennych statystycznie różnic pomiędzy obiema grupami, na korzyść metody McKenzie.Obydwa sposoby postępowania fizjoterapeutycznego są skutecznym sposobem leczenia zachowawczego dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Efektywniejszą metodą w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa okazała się metoda McKenzie.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1541
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Пробахта_173.pdf203.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.