Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/154
Title: Комерціалізація у фізкультурно-спортивних громадських організаціях
Authors: Пилипенко, Надія
Keywords: фізкультурно-спортивна громадська організація
комерціалізація
спортивна федерація
спортивно-туристський клуб
Issue Date: 2014
Citation: Пилипенко Н. Комерціалізація у фізкультурно-спортивних громадських організаціях / Надія Пилипенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 110 – 115.
Abstract: У статті наведено деякі точки зору щодо категорії "комерціалізація" та подано власне розуміння. Розглядаються особливості комерціалізації у ФКіС на прикладі спортивних громадських організацій Львівської області різного структурного рівня і форм: обласної спортивної федерації, спортивного клубу, відокремленого підрозділу та з різних видів фізкультурно-спортивних послуг. Відзначаються певні проблеми, які ще тут існують і які слід подолати для подальшого розвитку комерціалізації у фізичній культурі та спорті.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/154
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pylypenko N..pdf978.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.