Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1365
Title: Использование авторских тестов для контроля специальной подготовленности вратарей различной квалификации
Authors: Стула, Александр
Keywords: футбол
воротар
Issue Date: 2011
Citation: Стула А. Использование авторских тестов для контроля специальной подготовленности вратарей различной квалификации / Александр Стула // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 1. - С. 312 - 319.
Abstract: Мета – визначити рівень спеціальної підготовленості воротарів різної кваліфікації. Обстежено 32 воротарі з допомогою комплексу тестів. За результатами дослідження виявлено суттєву різницю спортивного рівня воротарів і водночас підтверджено відповідність вибраних тестів і їх практичне значення.
Description: Цель работы – определение, с помощью авторских тестов, уровня специальной подготовленности вратарей различной квалификации. В исследовании участвовали 32 вратаря, которым была предложена батарея авторских тестов. Результаты исследования выявили существенную разницу уровня специальной подготовленности вратарей различной квалификации и одновременно подтвердили информативность и адекватность авторских тестов, целесообразность их практического применения.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1365
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Стула_230.pdf221.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.