Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1363
Title: Совершенствование подготовки спортсменов-пятиборцев на основе учета психомоторных качеств
Authors: Селецкий, Александр
Keywords: сучасне п'ятиборство
фехтування
кульова стрільба
крос
плавання
психомоторні процеси
современное пятиборье
психомоторные процессы
Issue Date: 2011
Citation: Селецкий А. Совершенствование подготовки спортсменов-пятиборцев на основе учета психомоторных качеств / Александр Селецкий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 1. - С. 299 - 304.
Abstract: Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій підготовки спортсменів-п'ятиборців, які вимагають оптимізації тренувального процесу на підставі обліку прояву психомоторних якостей, взаємосумісності та взаємовпливу видів п'ятиборства. Удосконалення правил і регламенту змагань у сучасному п'ятиборстві висуває підвищені вимоги до управління тренувальним процесом на основі анатомоморфологічних, фізіологічних, психологічних особливостей спортсменів.
Description: Статья посвящена анализу современных тенденций подготовки спортсменов-пятиборцев, которые требуют оптимизации тренировочного процесса на основании учета проявления психомоторных качеств, взаимосовместимости и взаимовлияния видов пятиборья. Совершенствование правил и регламента соревнований в современном пятиборье предъявляет повышенные требования к управлению тренировочным процессом на основе анатомо-морфологических, физиологических, психологических особенностей спортсменов.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1363
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Селецкий_129.pdf152.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.