Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/136
Title: Удосконалення фізичної підготовки орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки на основі диференційованого підходу
Authors: Линець, Михайло
Хіменес, Христина
Войтович, Іван
Keywords: спортивне орієнтування
фізична підготовка
диференціація
Issue Date: 2014
Citation: Линець М. Удосконалення фізичної підготовки орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки на основі диференційованого підходу / Михайло Линець, Христина Хіменес, Іван Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 309 – 315.
Abstract: Аналіз літератури свідчить, що одним із якісних шляхів удосконалення тренувального процесу юних спортсменів є диференціація їхньої фізичної підготовки. Методом кореляційного та факторного аналізу встановлено структуру фізичної підготовленості орієнтувальників різного віку і кваліфікації та здійснено її порівняння. Для з'ясування ефективності програм фізичної підготовки різної педагогічної спрямованості проведено формувальні педагогічні експерименти за участі 14-15-річних орієнтувальників ПІ-П спортивних розрядів. Експериментально доведено вищу ефективність програми, що поєднувала комплексну фізичну підготовку (70-75% від загального обсягу часу на фізичну підготовку) з диференційованим розвитком недостатньо розвинутих фізичних якостей кожного орієнтувальника (30-25% часу) порівняно з суто комплексною й такою, що поєднувала комплексну фізичну підготовку (70% часу) із диференційованим розвитком провідних фізичних якостей кожного орієнтувальника (30% часу).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/136
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lynets' M., Khimenes Kh., Voytovych I..pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.