Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1303
Title: Сучасні погляди на роль літніх оздоровчих таборів у формуванні та підтриманні рівня здоров'я у дітей середнього шкільного віку
Authors: Соя, Микола
Костюк, Петро
Keywords: здоров’я
школярі
літні дитячі оздоровчі табори
Issue Date: 2012
Citation: Соя М. Сучасні погляди на роль літніх оздоровчих таборів у формуванні та підтриманні рівня здоров'я у дітей середнього шкільного віку / Микола Соя, Петро Костюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 149 - 155.
Abstract: У статті висвітлено роль літніх дитячих таборів як соціально-педагогічного середовища для раціонального фізичного виховання й розвитку молодого покоління. Охарактеризовано нові тенденції його формування та регламент роботи, наведено основні функції та завдання літніх таборів. Визначено певну систему в організації процесу фізичного виховання, основні вимоги до організації та методики роботи у сфері фізичного виховання в дитячих літніх оздоровчих таборах.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1303
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Soja.pdf266.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.