Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1269
Title: Wpływ krioterapii miejscowej w leczeniu pacjentów z gonartrozą
Authors: Szczepańska, Paulina
Skalska-Izdebska, Renata
Goraj-Szczypiorowska, Barbara
Kurach, Agnieszka
Pałka, Tomasz
Keywords: деформуючий артроз
кріотерапія
фізіотерапія
gonartroza
krioterapia
fizykoterapia
Issue Date: 2012
Citation: Wpływ krioterapii miejscowej w leczeniu pacjentów z gonartrozą / Paulina Szczepańska, Renata Skalska-Izdebska, Barbara Goraj-Szczypiorowska [i in.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 269 - 278.
Abstract: Деформуючий артроз колінних суглобів є однією з головних причин погіршення фізичного стану осіб віком після 50 років. Причини хвороби докладно не встановлено, однак виявлено багато ознак, які свідчать про її появу. Характерними є больові відчуття під час руху, що призводять до погіршення якості життя. Одним із способів лікування є використання процедур місцевої кріотерапії, які мають позитивний ефект під час лікування деформуючого артрозу.
Description: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych jest jedną z głównych przyczyn upośledzenia sprawności osób po 50 roku życia. Etiologia choroby nie jest znana, ale wyróżnia się wiele czynników warunkujących jej powstanie. Charakterystycznymi objawami są bóle podczas ruchu, które prowadzą do zmniejszenia jakości życia. Jednym ze sposobów leczenia jest stosowanie zabiegów krioterapii miejscowej, które przynoszą pozytywne efekty leczenia gonartrozy.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1269
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Shepan.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.