Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1205
Title: Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВНЗ Сухопутних військ різних спеціальностей
Authors: Романчук, Сергій
Шлямар, Ігор
Климович, Володимир
Keywords: фізична підготовленість
курсанти
Сухопутні війська
Issue Date: 2012
Citation: Романчук С. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВНЗ Сухопутних військ різних спеціальностей / Сергій Романчук, Ігор Шлямар, Володимир Климович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 166 - 170.
Abstract: Результати дослідження, наведені в статті підтверджують результати робіт низки вітчизняних вчених щодо недостатньої фізичної підготовленості курсантів військових навчальних закладів. Ми провели аналіз фізичної підготовленості курсантів, які навчаються у ВНЗ Сухопутних військ за чотирма основними групами спеціальностей. Доведено відсутність у навчальних програмах пріоритетного напряму розвитку прикладних фізичних якостей для курсантів-майбутніх командирів підрозділів різних родів Сухопутних військ.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1205
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Romanch.pdf326.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.