Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1171
Title: Особливості адаптації організму дітей молодшого шкільного віку до фізичних навантажень
Authors: Білецька, Вікторія
Давиденко, Олена
Глухенька, Тетяна
Keywords: адаптація
фізичні навантаження
діти молодшого шкільного віку
Issue Date: 2012
Citation: Білецька В. Особливості адаптації організму дітей молодшого шкільного віку до фізичних навантажень / Вікторія Білецька, Олена Давиденко, Тетяна Глухенька // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 27 - 31.
Abstract: Вивчено особливості адаптації організму дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров’я до фізичних навантажень. Показано, що витривалість серцево-судинної та дихальної систем організму молодших школярів до дозованих циклічних навантажень аеробного характеру, що реєструвалася при виконанні навантажень на біговому ергометрі, залежить від рівня фізичного здоров'я обстежених дітей. Виявлено взаємозв'язок між рівнем фізичного здоров’я й типом регуляції серцевого ритму – чим нижчий рівень фізичного здоров’я, тим більш виражений у школярів симпатотонічний тип регуляції.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1171
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bilecka.pdf291.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.