Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1122
Title: Сучасний стан суддівства в художній гімнастиці
Authors: Нестерова, Тетяна
Передерій, Віра
Keywords: художня гімнастика
суддівство
методи оцінювання
Issue Date: 2012
Citation: Нестерова Т. Сучасний стан суддівства в художній гімнастиці / Тетяна Нестерова, Віра Передерій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 198 - 202.
Abstract: У сучасному спорті, де змагальний результат має надзвичайне велике значення, особливої актуальності набуває підвищення об’єктивності суддівства. Насамперед це стосується видів спорту з суб’єктивним визначенням змагального результату, до яких належить і художня гімнастика. У статті розглядаються чинники, що впливають на оцінку суддів, інформативні методи визначення рівня об’єктивності їх роботи. Аналізується проблема підвищення об’єктивності оцінювання бригади суддів, які оцінюють артистичну цінність через відсутність чітко диференційованих критеріїв видовищності композиції, артистизму спортсменки, оригінальності елементів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1122
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nester.pdf282.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.