Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1120
Title: Залежність психофізіологічних функцій і стану механізмів регуляції фізіологічних функцій від рівня тривоги у волейболістів високої кваліфікації
Authors: Міщук, Д.
Keywords: волейбол
психофізіологічний стан
тест Люшера
варіабельність серцевого ритму
волейболісти
тривога
Issue Date: 2012
Citation: Міщук Д. Залежність психофізіологічних функцій і стану механізмів регуляції фізіологічних функцій від рівня тривоги у волейболістів високої кваліфікації / Д. Міщук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 188 - 193.
Abstract: Серед досліджень, присвячених вивченню психофізіологічних функцій людини, практично відсутні інтегральні критерії психофізіологічних станів спортсменів за комплексної діагностикою. У роботі вивчався: вплив стану тривоги на рівні працездатності та продуктивності, а також взаємозв’язок рівня тривоги й показників серцевого ритму. Виявлено, що тривога негативно впливає на працездатність та продуктивність, не виявлено взаємозв’язку між рівнем тривоги та станом регуляторних систем організму спортсменів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1120
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mishyk.pdf336.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.