Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1115
Title: Обоснование модели формирования стилей противоборства в вольной борьбе
Authors: Латышев, С. В.
Keywords: вільна боротьба
змагальна діяльність
індивідуалізація
вольная борьба
соревновательная деятельность
Issue Date: 2012
Citation: Латышев С. В. Обоснование модели формирования стилей противоборства в вольной борьбе / С. В. Латышев // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 157 - 162.
Abstract: На основі аналізу змагальної діяльності, спеціальної літератури й досвіду провідних спеціалістів обґрунтовано і сформульовано теоретичні твердження та розроблено модель виділення стилів протиборства в сучасній вільній боротьбі. Адекватність моделі виділення стилів підтверджено методом експертного оцінювання.
Description: На основе анализа соревновательной деятельности, специальной литературы и опыта ведущих специалистов обоснованы и сформулированы теоретические утверждения и разработана модель выделения стилей противоборства в современной вольной борьбе. Адекватность модели выделения стилей подтверждена методом экспертных оценок.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1115
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
LatushS.pdf305.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.