Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1114
Title: Методика развития специальной выносливости борцов на этапе специализированной базовой подготовки, включающая применение количественного контроля
Authors: Латышев, Н. В.
Приходько, В. В.
Keywords: спеціальна витривалість
вільна боротьба
етап спеціалізованої базової підготовки
специальная выносливость
вольная борьба
Issue Date: 2012
Citation: Латышев Н. В. Методика развития специальной выносливости борцов на этапе специализированной базовой подготовки, включающая применение количественного контроля / Н. В. Латышев, В. В. Приходько // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 150 - 156.
Abstract: Розроблено методику розвитку спеціальної витривалості борців на етапі спеціалізованої базової підготовки, яка відповідає вимогам сучасної змагальної діяльності. Методика передбачає кількісний контроль спеціальної витривалості за допомогою комплексів вправ і контрольно-тренажерних пристроїв.
Description: Разработана методика развития специальной выносливости борцов на этапе специализированной базовой подготовки, соответствующая требованиям современной соревновательной деятельности. Методика предусматривает количественный контроль специальной выносливости с помощью комплексов упражнений и контрольно-тренажерных устройств.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1114
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Latushev.pdf308.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.