Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1107
Title: Відчуття ритму як передумова успішного засвоєння техніки карате-до юними спортсменами
Authors: Кас'янова, Анна
Блавт, Оксана
Петрина, Роман
Мудрик, Іван
Keywords: карате-до
ритм
техніка
змагальні вправи
змагальна діяльність
Issue Date: 2012
Citation: Відчуття ритму як передумова успішного засвоєння техніки карате-до юними спортсменами / Анна Кас'янова, Оксана Блавт, Роман Петрина, Іван Мудрик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 108 - 112.
Abstract: Розглянуто ритм як одну з передумов для успішного засвоєння техніки карате-до на етапі попередньої базової підготовки. Засвоєння правильної техніки в карате-до – це, по суті, засвоювання правильного ритму, тому в процесі розвитку специфічних відчуттів особливі вимоги ставляться до відчуття ритму, який є необхідною складовою становлення спортивної майстерності юних каратистів. За результатами дослідження виявлено, що проблема технічної підготовки каратистів на етапі попередньої базової підготовки залишається на сьогодні досить актуальною через недостатню її дослідженість.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1107
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kasyan.pdf304.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.