Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1085
Title: Принцип "навчання упродовж життя" як необхідна умова збереження та зміцнення здоров'я осіб літнього віку (на прикладі університетів третього віку)
Authors: Павлова, Юлія
Keywords: літні люди
університет третього віку
якість життя
рухова активність
Issue Date: 2013
Citation: Павлова Ю. Принцип "навчання упродовж життя" як необхідна умова збереження та зміцнення здоров'я осіб літнього віку (на прикладі університетів третього віку) / Юлія Павлова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 117 - 123.
Abstract: Охарактеризовано модель навчального середовища із здоров’язбережними компонента- ми для осіб літнього віку, яке сприяє соціальній інтеграції, поліпшує якість життя та забезпечує високу рухову активність. Визначено індикатори для оцінювання благополуччя осіб літнього віку в цьому навчальному середовищі. Показано, що в осіб літнього віку, які відвідували заняття з фізкультурно-оздоровчого напряму, поліпшилися показники якості життя за шкалами “Фізична активність”, “Біль”, “Загальний стан здоров’я”, “Роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності”, “Обмеження життєдіяльності внаслідок емоційних проблем” та “Психічне здоров’я”. Результати досліджень показали, що, незалежно від напряму навчання, суттєво збільшується кількість осіб із середнім та високим рівнем рухової активності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1085
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pav_20.pdf376.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.