Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1080
Title: Методическая направленность занятий оздоровительной аэробикой с женщинами 25 - 30 лет
Authors: Василец, В.
Врублевский, Евгений
Щебеко, Л.
Keywords: аеробіка
жінки
психоемоційний стан
оздоровчі заняття
Issue Date: 2013
Citation: Василец В. Методическая направленность занятий оздоровительной аэробикой с женщинами 25 - 30 лет / В. Василец, Е. Врублевский, Л. Щебеко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 29 - 34.
Abstract: Розглядається комплексна методика нормування навантажень занять оздоровчою аеробікою з жінками середнього віку. Проведений педагогічний експеримент передбачає послідовне застосування засобів і методів оздоровчої аеробіки різної спрямованості на основі універсальних способів оптимізації фізичного навантаження, незалежно від тривалості циклів тренувальних занять. Ефективність методики нормування навантажень підтверджується достовірним зростанням показників фізичного розвитку, функціонального стану та за експериментальною програмою – поліпшенням психоемоційного стану жінок.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1080
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vas_5.pdf312.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.