Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1007
Title: Ефективність технології взаємонавчання у теоретико-методичній підготовці студентів з фізичного виховання
Authors: Дух, Тетяна
Keywords: теоретико-методична підготовка
фізичне виховання
студенти
Issue Date: 2013
Citation: Дух Т. Ефективність технології взаємонавчання у теоретико-методичній підготовці студентів з фізичного виховання / Тетяна Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 46 - 52.
Abstract: У статті розкрито різні підходи до застосування взаємонавчання в педагогічній науці. Обгрунтовано ефективність технології взаємонавчання у фізичному вихованні студентів, висвітлено етапи та основні положення реалізації технології взаємонавчання. Представлено результати формувального експерименту. Установлено, що в умовах педагогічного експерименту спостерігалося істотне поліпшення рівня знань студентів як з теоретичного, так і з методичного розділів фізичного виховання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1007
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Duk_8.pdf432.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.