Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10059
Title: Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту
Authors: Вовканич, Л. С.
Бергтраум, Д. І.
Vovkanych, L. S.
Berhtraum, D. I.
Keywords: фізіологія
фізіології спорту
фізичного виховання
Issue Date: 2013
Publisher: ЛДУФК
Citation: Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" : у 2 ч. / Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум. - Львів : ЛДУФК, 2013. - Ч. 2 : Фізіологія рухової активності. - 195 с.
Abstract: Навчальний посібник покликаний дати майбутнім фахівцям з фізичного виховання і спорту науково обгрунтовані знання фізіологічних закономірностей функціонування організму людини в умовах відносного спокою, при м'язовій діяльності і в умовах психоемоційних напружень. Він написаний відповідно до навчальної програми з курсу "Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту" для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" У другій частині навчального посібника викладено матеріал з усіх основних розділів фізіології спорту та фізичного виховання. Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10059
ISBN: 978-966-2328-43-1 (Ч. 2)
Appears in Collections:Навчальні посібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.