Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1005
Title: Сравнительная характеристика профессий специалистов по двигательной активности и здоровому образу жизни в США и Украине
Authors: Березанская, Марина
Keywords: оздоровчий фітнес
фітнес-тренер
рухова активність
здоровий спосіб життя
технологія фітнес послуг
фітнес організації
фитнес
Issue Date: 2013
Citation: Березанская М. Сравнительная характеристика профессий специалистов по двигательной активности и здоровому образу жизни в США и Украине / Марина Березанская // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 10 - 16.
Abstract: Розглядається проблема підготовки кадрів з оздоровчого фітнесу. Проведено порівняльний аналіз професій фахівців сфери оздоровчого фінесу в США та Україні. На підставі методичних й нормативних документів отримано результати, що характеризують систему підготовки фахівців з фітнесу в США, виявлено основні професії фахівців, установлено їхній взаємозв'язок з технологією надання фізкультурно-оздоровчих послуг.
Description: Рассматривается проблема подготовки кадров по оздоровительному фитнесу. Проведен сравнительный анализ профессий специалистов сферы оздоровительного фитнеса в США и Украине. На основании анализа методических и нормативных документов получены результаты, характеризующие систему подготовки специалистов по фитнесу в США, выявлены основные профессии специалистов, установлена их взаимосвязь с технологией оказания физкультурно-оздоровительных услуг.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1005
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ber_2.pdf330.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.