UA RU PL EN

Електронний репозитарій ЛДУФК >
Навчальні видання >
Навчальні програми >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7087

Title: Програма тренерської практики для студентів IV курсу факультету спорту та студентів V курсу факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти напрям підготовки 6.010202 – “спорт”
Keywords: тренерська практика
практика
"Спорт"
Issue Date: 2016
Abstract: Тренерська практика є складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і заключною ланкою підготовки випускників університету до практичної діяльності. Метою і змістом практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих в університеті знань, вмінь і навичок, здатності приймати самостійні рішення при роботі в реальних умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7087
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:

File SizeFormat
Трен 4 с 5 зн 2017.pdf411.01 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!
rLDUFK  2014 Електронний репозитарій Львівського державного університету фізичної культури
DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace