Навчальні програми : [975] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 975
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-10-06Основи антидопінгового контролю у спорті : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 01 "Освіта", cпеціальності 017 "Фізична культура і спорт"Задорожна, О. Р.; Zadorozhna, O. R.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2021-09-05Основи антидопінгового контролю у спорті : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 01 "Освіта", cпеціальності 017 "Фізична культура і спорт"Задорожна, О. Р.; Zadorozhna, O. R.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2021-08-27Сучасні ресторанні тренди : програма навчальної дисципліни підготовки магістрів, галузь знань 24 «Сфера обслуговування», cпеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»Петришин, Н. З.; Паска, М. З.; Petryshyn, N. Z.; Paska, M. Z.; Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
2021-09-23Конфліктологія : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів зі спеціальності : 017 "Фізична культура і спорт"Матвійчук, Т. Ф.; Matviichuk, T. F.; Кафедра педагогіки та психології
2021-09-21Педагогіка та психологія : навчальна програма дисципліни, підготовки бакалаврів, галузь знань: 01«Освіта/Педагогіка», спеціальність: 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізація: «Фізкультурно-спортивна реабілітація», галузь знань: 02 «Культура і мистецтво», спеціальність: 024 «Хореографія», факультет фізичної культури і спорту, педагогічної освіти, післядипломної та заочної освітиКриштанович, С. В.; Kryshtanovych, S. V.; Кафедра педагогіки та психології
2021-09-15Методика викладання у вищій школі : навчальна програма дисципліни підготовки магістрів, галузь знань 24 "Сфера обслуговування" спеціальностей 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм", факультети : "Туризм" ; "П та ЗО"Криштанович, С. В.; Kryshtanovych, S. V.; Кафедра педагогіки та психології
2021-09-08Теорія і методика спорту вищих досягнень : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів, галузь знань 01 Освіта, cпеціальності 017 Фізична культура і спорт, спеціалізація: Спорт вищих досягненьПередерій, А. В.; Perederii, A. V.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2021-09-07Система підготовки спортсменів : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів, галузь знань 01 Освіта, cпеціальності 017 Фізична культура і спортПередерій, А. В.; Perederii, A. V.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2021-09-06Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення : програма підготовки бакалаврів, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 017 Фізична культура і спорт, освітня програма «Фізична культура різних груп населенняРіпак, М. О.; Ripak, M. O.; Кафедра теорії і методики фізичної культури
2021-06-11Теорія і методика фізичної культури та спорту : навчальна програма нормативної дисципліни, підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 01 Освіта, cпеціальності 017 Фізична культура і спортЛинець, М. М.; Пітин, М. П.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2021-06-10Планування та документування реабілітаційного процесу за МКФ : навчальна програма дисципліни, рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий), ступінь вищої освіти: доктор філософії, галузь знань: 22 Охорона здоров’я, спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапіяБаришок, Т. В.; Baryshok, T. V.; Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
2021-06-07Сучасні тенденції у теорії та методиці фізичної культури : навчальна програма дисципліни для аспірантів денної/заочної форм навчання, галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 014 «Середня освіта» (фізична культура)Завидівська, Н. Н.; Zavydivska, N. N.; Кафедра теорії та методики фізичної культури
2021-06-07Громадське здоров'я : навчальна програма з дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 22 Охорона здоров’я, спеціальність - 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація - 227.1 Фізична терапія та 227.2 ЕрготерапіяГула, Г. В.; Hula, H. V.; Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
2021-06-07Моделі надання реабілітаційних послуг у фізичній терапії та ерготерапії на основі міжнародної класифікації функціонування : навчальна програма з навчальної дисципліни "Моделі наданння реабілітаційних послуг у фізичній терапії та ерготерапії на основі міжнародної класифікації функціонування" для студентів, галузь знань 22 Охорона здоров'я, спеціальності: 227 Фізична терапії та ерготерапія, освітнього рівня : перший бакалаврський, спеціалізація : 227.1 Фізична терапія та 227.2 ЕрготерапіяСтупницька, С. А.; Stupnytska, S. A.; Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
2021-05-28Неінвазивні методи дослідження у фізичній культурі і спорті : навчальна програма нормативної дисципліни, підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 01 Освіта, cпеціальності 017 Фізична культура і спортБорецький, Ю. Р.; Трач, В. М.; Гащишин, В. Р.; Тимочко-Волошин, Р. І.; Boretskyi, Yu. R.; Trach, V. M.; Hashchyshyn, V. R.; Tymochko-Voloshyn, R. I.
2021-05-28Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії : навчальна програма вибіркової дисципліни підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, cпеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапіяБорецький, Ю. Р.; Трач, В. М.; Гащишин, В. Р.; Тимочко-Волошин, Р. І.; Boretskyi, Yu. R.; Trach, V. M.; Hashchyshyn, V. R.; Tymochko-Voloshyn, R. I.
2021-05-27Новітні технології в фізичній терапії та ерготерапії осіб з різними нозологіями : програма для здобувачів третього рівня вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», cпеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»Чеховська, М. Я.; Романчук, О. П.; Chekhovska, M. Ya.; Romanchuk, O. P.; Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
2021-05-27Сучасні тенденції у теорії та методиці фізичної культури : навчальна програма дисципліни для аспірантів денної/заочної форм навчання, галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 014 "Середня освіта» (фізична культура)"Завидівська, Н. Н.; Zavydivska, N. N.; Кафедра теорії і методики фізичної культури
2021-05-26Управління науковими проєктами : програма навчальної дисципліни, підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», cпеціальності 017 «Фізична культура і спорт»Завидівська, О. І.; Zavydivska, O. I.; Кафедра економіки та менеджменту
2021-05-20Публікаційна активність : навчальна програма нормативної дисципліни, підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 01 Освіта, cпеціальності 017 Фізична культура і спортПітин, М. П.; Pityn, M. P.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 975