Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7084
Title: Програма науково-тренерської практики для студентів V курсу факультету спорту та студентів VІ курсу факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти спеціальність 8.01020201 – “Спорт (за видами)”
Keywords: науково-тренерська практика
практика
"Спорт"
Issue Date: 2015
Abstract: Практика зі спеціальності є складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і заключною ланкою підготовки випускників університету до практичної діяльності. В процесі практики магістранти оволодівають сучасними методами і формами організації роботи в галузі їх майбутньої професії, формують, на базі отриманих в університеті знань, вмінь і навичок, здатність приймати самостійні рішення при роботі в реальних ринкових умовах, формують потребу систематично оновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7084
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File SizeFormat 
Прог Маг ОС 2015.pdf362.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.