Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7083
Title: Програма тренерської практики перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст з напряму 0102 зі спеціальності 7.01020201 „Спорт (за видами)” на базі непрофільної вищої освіти
Keywords: тренерська практика
практика
спеціаліст
"Спорт"
Issue Date: 2015
Abstract: Тренерська практика є складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і заключною ланкою підготовки випускників університету до практичної діяльності. Метою і змістом практики є оволодіння слухачами з перепідготовки сучасними методами і формами організації роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих в університеті знань, вмінь і навичок, здатності приймати самостійні рішення при роботі в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7083
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File SizeFormat 
Перепідгот 2015.pdf259.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.