Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17890
Title: Ділова іноземна мова : програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 014 "Середня освіта" (014.11середня освіта(фізична культура) факультету педагогічної освіти; післядипломної та заочної освіти
Authors: Проценко, Уляна
Protsenko, Uliana
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: кафедра української та іноземних мов
"Ділова іноземна мова"
"Середня освіта (фізична культура)"
інформаційний обсяг дисципліни
рекомендована література
екзаменаційні вимоги
Issue Date: 2019
Citation: Ділова іноземна мова : програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 014 "Середня освіта" (014.11середня освіта (фізична культура) факультету педагогічної освіти; післядипломної та заочної освіти / розроб. Проценко У. М. - Львів, 2018. - 5 с.
Abstract: Метою вивчення ділової іноземної мови в ЛДУФК є практичне оволодіння діловою іноземною мовою, формування комунікативної професійної компетенції майбутнього фахівця в усіх видах мовленнєвої діяльності з тематики пов’язаної з фахом, формування навичок з усіх видів читання, отримання і передавання інформації з оригінальних видань в усній та письмовій формі, уміння будувати мовленнєву поведінку в ситуаціях ділового спілкування.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17890
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП Vм ФК.pdf294.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.