Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16964
Title: Релігієзнавство : програма дисципліни спеціалізації підготовки бакалаврів галузі знань 0202 "Мистецтво" спеціальності 6.020202 - "Хореографія"
Authors: Гнот, Соломія
Hnot, Solomiia
Кафедра гуманітарних дисциплін
Keywords: кафедра гуманітарних дисциплін
"Релігієзнавство"
"Хореографія"
інформаційний обсяг навчальної дисципліни
релігієзнавство
рекомендована література
4 курс
Issue Date: 28-Jan-2019
Citation: Релігієзнавство : програма дисципліни спеціалізації підготовки бакалаврів галузі знань 0202 "Мистецтво" спеціальності 6.020202 - "Хореографія" / розроб. Гнот С. І. - 2018. - 13 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є: 1. Формування системи знань щодо проблем походження, сутності та функцій релігії, її місця у суспільстві, історії, культурі. 2. Виховання морально-етичних та ідейних переконань, що відіграють значну роль у становленні світоглядної і правової культури, формуванні професійних рис фахівців.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16964
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Реліг.навч. прогр.4 курс хореогр.pdf665.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.