Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16283
Title: Шахи : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"
Authors: Янків, Ігор
Литвинець, Антон
Yankiv, Ihor
Lytvynets, Anton
Кафедра стрільби та технічних видів спорту
Keywords: кафедра стрільби та технічних видів спорту
"Шахи"
шахи
інформаційний обсяг дисципліни
рекомендована література
залікові вимоги
Issue Date: 14-Dec-2018
Citation: Шахи : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / розроб. Янків І. Т., Литвинець А. І. - 2018. - 7 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Основи шахової гри» є формування у студентів фундаментальних теоретичних та практичних знань з основ шахової гри, формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, її професійно-педагогічних знань, вмінь, навичок, які забезпечують теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі фізичного виховання і спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16283
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навч програма_18.pdf279.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.