Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10785
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна техніка та математична статистика" галузі знань 22 "Охорона здоров'я", напряму підготовки 227 "Фізична реабілітація", 227 "Фізична терапія, ерготерапія"
Authors: Ільків, Оксана
Матвіїв, Василь
Пришляк, Олег
Ilkiv, Oksana
Matviiv, Vasyl
Pryshliak, Oleh
Keywords: кафедра інформатики та кінезіології
"Комп'ютерна техніка і математична статистика"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лабораторних занять
самостійна робота
індивідуальна робота
теми рефератів
рекомендована література
Issue Date: 2017
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна техніка та математична статистика" галузі знань 22 "Охорона здоров'я", напряму підготовки 227 "Фізична реабілітація", 227 "Фізична терапія, ерготерапія" / розроб. Ільків О. С., Матвіїів В. І., Пришляк О. О. - Львів, 2017. - 10 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та математична статистика» є формування у майбутніх фахівців фізичної реабілітації сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття ними практичних навичок роботи із сучасною комп’ютерною технікою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10785
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФР роб пр.pdf568.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.