Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10778
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна техніка і математична статистика" галузі знань 01 "Освіта" напряму підготовки 017 "Фізична культура і спорт"
Authors: Ільків, Оксана
Матвіїв, Василь
Пришляк, Олег
Ilkiv, Oksana
Matviiv, Vasyl
Pryshliak, Oleh
Keywords: кафедра інформатики та кінезіології
"Комп'ютерна техніка і математична статистика"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лабораторних занять
самостійна робота
індивідуальна робота
теми рефератів
рекомендована література
Issue Date: 2017
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна техніка і математична статистика" галузі знань 01 "Освіта" напряму підготовки 017 "Фізична культура і спорт" / розроб. Ільків О. С., Матвіїв В. І., Пришляк О. О. - Львів, 2017. - 10 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та математична статистика» є формування у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття ними практичних навичок роботи із сучасною комп’ютерною технікою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10778
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКіС роб пр.pdf704.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.