Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/999
Title: Діяльність бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю з формування інформаційної культури студента
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: інформаційна культура
бібліотека
фізкультурна освіта
студенти
Issue Date: 2011
Citation: Свістельник І. Діяльність бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю з формування інформаційної культури студента / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 131 – 134.
Abstract: У статті проаналізовано діяльність бібліотеки вищого навчального закладу фізкультурної освіти з формування інформаційної культури студента. Показано, що інформаційна культура є важливою частиною професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури чи тренера з обраного виду спорту, інструментом для набуття нових знань у рамках обраної спеціальності. Головне завдання бібліотеки вищого навчального закладу полягає у формуванні інформаційної культури засобами довідково- пошукового апарату – системою карткових каталогів і картотек та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій – електронними навчально-методичними комплексами та електронним каталогом.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/999
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Свістельник_33.pdf133.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.