Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/998
Title: Формування інформаційної культури студентів ВНЗ фізкультурного профілю
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: інформаційна культура
фізкультурна освіта
студенти
Issue Date: 2010
Citation: Свістельник І. Формування інформаційної культури студентів ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 283 – 287.
Abstract: У статті проаналізовано особливості процесу формування інформаційної культури студентів ВНЗ фізкультурного профілю, що тісно пов’язані зі змінами у трактуванні поняття „інформа- ційна культура”. Висвітлено досвід упровадження навчального курсу „Інформаційна культура студента” у Львівському державному університеті фізичної культури.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/998
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svistelnyk_7.pdf140.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.