Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9975
Title: Стан проблеми фізичної підготовки курсантів-жінок вищих військових навчальних закладів та інноваційні шляхи її вирішення
Authors: Романчук, Сергій
Добровольський, Віктор
Romanchuk, Serhii
Dobrovolskyi, viktor
Keywords: фізична підготовка
курсанти-жінки
етапність
навчання
якість
удосконалення
Issue Date: 2017
Citation: Романчук С. Стан проблеми фізичної підготовки курсантів-жінок вищих військових навчальних закладів та інноваційні шляхи її вирішення / Сергій Романчук, Віктор Добровольський // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2017. - № 2(28). - С. 35-42.
Abstract: У науковому дослідженні розв’язано актуальне науково-прикладне завдання щодо вдосконалення змісту фізичної підготовки курсантів-жінок вищих військових навчальних закладів з метою формування достатньої готовності для виконання завдань за призначенням. Під час констатувального експерименту досліджено вихідний рівень кандидатів до вступу (n=843) та динаміку фізичної підготовленості курсантів-жінок під час навчання у вищих військових навчальних закладів (n1=26; n2=29; n3=31; n4=31; n5=35), рівень їхньої функціональної готовності та якості навчання (n=66), визначено суб’єктивну думку щодо можливих змін змісту занять з фізичної підготовки (n=204, n=114). На підставі проведених досліджень та з урахуванням аналізу літературних та наукових джерел запропоновано використання етапності формування змісту фізичної підготовки залежно від завдань етапів військово-професійного навчання курсантів-жінок у вищих військових навчальних закладів. Основні результати роботи полягають у науковому обґрунтуванні змісту фізичної підготовки та розробленні авторської програми для курсантів-жінок з урахуванням вихідного рівня фізичної підготовленості, завдань етапів навчання у вищих військових навчальних закладів, побажань дівчат щодо застосування інноваційних технологій під час організації занять фізичними вправами.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9975
ISSN: 2221-1217
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
636-1295-1-SM.pdf315.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.