Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/997
Title: Свістельник І. Р. Типологічні особливості медичної літератури для галузі фізичної культури та спорту у 20–30–х роках ХХ століття (повідомлення друге)
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: інформаційне забезпечення
медична література
Issue Date: 2010
Citation: Свістельник І. Р. Типологічні особливості медичної літератури для галузі фізичної культури та спорту у 20–30–х роках ХХ століття (повідомлення друге) / І. Р. Свістельник // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 48. – С. 32 – 34.
Abstract: У статті проаналізовано репертуар книг медико-біологічної тематики для галузі фізичної культури і спорту у 20-30-х роках XX століття. Представлено відомих науковців - авторів книг, брошур, науково-методичної літератури, яка була надрукована у спеціалізованому видавництві галузі фізичної культури і спорту „Физкультура и спорт". Проаналізовано типологічні особливості медичних видань, надрукованих для галузі, які значно посприяли розвитку інформаційного забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/997
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Typolohichni osoblyvosti medychnoyi literatury 2.pdf504.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.