Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9961
Title: Тактико-стратегічні аспекти змагальної діяльності центрального захисника в сучасних оборонних стратегіях гри футбольних команд
Authors: Дулібський, Андрій
Маркович, Андрій
Виноградський, Богдан
Хоркавий, Богдан
Колобич, Олег
Огерчук, Олександр
Грисьо, Ярослав
Dulibskyi, Andrii
Markovych, Andrii
Vynohradskyi, Bohdan
Khorkavyi, Bohdan
Kolobych, Oleh
Hryso, Yaroslav
Keywords: футбол
змагальна діяльність
центральний захисник
тактика футболу
тактико-стратегічна концепція
оборонна стратегія
Issue Date: 2017
Citation: Тактико-стратегічні аспекти змагальної діяльності центрального захисника в сучасних оборонних стратегіях гри футбольних команд [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Андрій Маркович, Богдан Виноградський, Богдан Хоркавий, Олег Колобич, Олександр Огерчук, Ярослав Грисьо // Спортивна наука України. - 2017. - № 5(81). - С. 22-23. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/645
Abstract: Сучасний футбол переживає черговий динамічний спіралеподібний розвиток, який викликаний, головним чином, перманентною інтенсифікацією і циклічністю гри та глобальною комерціалізацією спорту вищих досягнень. Філософія, концепція і стиль гри багатьох команд високої кваліфікації постійно удосконалюються та істотно видозмінюються в напрямі універсальної гармонізації гри. При цьому спостерігається чітка тенденція: удосконалення наступальних векторів організації та ведення ігрових дій дає поштовх розвиткові різноманітних варіантів захисного футболу, а отже, і створенню та модернізації збалансованого й гармонійного футбольного продукту (видовища). У сучасному футболі ці два взаємозалежні системні процеси відбуваються одночасно. Важлива роль у згаданих процесах належить гравцям, які контролюють ігровий простір перед своїми воротами, – центральним захисникам. У зв’язку з цим, метою роботи є вивчення тактико-стратегічних аспектів змагальної діяльності центрального захисника в сучасних оборонних стратегіях команд із футболу. Установлено, що центральні захисники в сучасному футболі бездоганно фізично підготовлені, атлетичні та високі на зріст (від 180 см і вище). Це гравці з добре розвинутим умінням грати головою і відмінно діяти у відборі м'яча, а також це насамперед футболісти з сучасною швидкістю ігрового мислення та прийняття правильних ігрових рішень.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9961
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
645-1313-1-SM.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.