Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/996
Title: Місце інформаційно-пропагандистської діяльності у роботі обласних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»
Authors: Грибовська, Ірина
Музика, Федір
Семаль, Наталія
Keywords: інваліди
центр інвалідів "Інваспорт"
інформаційно-пропагандистська діяльність
Issue Date: 2015
Citation: Грибовська І. Місце інформаційно-пропагандистської діяльності у роботі обласних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» / Грибовська І., Музика Ф., Семаль Н. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – К., 2015. – Вип. 2(55)15. – С. 36 – 39.
Abstract: У статті висвітлюються особливості роботи обласних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Відзначена дієвість інформаційно-пропагандистської діяльності у залученні осіб із особливими потребами до фізкультурно-спортивної та фізкультурно-реабілітаційної роботи. Проведено системний аналіз документів планування щодо різних сфер діяльності центрів. З'ясовано, основні пріоритетні види їхньої діяльності. Виявлено розбіжності між запланованими та реалізованими видами діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/996
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrybovs'ka I., Muzyka F., Semal' N..pdf716.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.