Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9859
Title: Рівень енергетичного обміну в спортсменів-стрільців
Authors: Магльований, Анатолій
Пазичук, Ольга
Музика, Федір
Mahlovanyi, Anatolii
Pasychuk, Olha
Muzyka, Fedir
Keywords: добовий раціон
стрільці з лука
енергетичні витрати
фізичне навантаження
Issue Date: 2016
Citation: Магльований А. Рівень енергетичного обміну в спортсменів-стрільців [Електронний ресурс] / Анатолій Магльований, Ольга Пазичук, Федір Музика // Спортивна наука України. - 2016. - № 4 (74). - С. 40-45. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/445
Abstract: У статті розглянуто залежність рівня фізичного навантаження лучників від енергетичної цінності їжі та втомлюваності. Мета роботи полягає у вивченні впливу енергетичного забезпечення та втомлюваності на рівень фізичного навантаження лучників. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, документальний метод, педагогічні спостереження, медико-біологічні методи та методи математичної статистики. До дослідження були залучені юні стрільці з лука, вихованці КДЮСШ-1 СКА та СДЮШОР «Електрон» м. Львова. Визначено відповідність енергетичних витрат стрільців з лука під час виконання ними фізичного навантаження, до енергетичної цінності спожитої їжі. Проаналізовано екскрецію креатиніну і сечовини в організмі стрільців з лука до та після фізичних навантажень. З’ясовано, що норми фізіологічної потреби у білках, жирах, вуглеводах для стрільців з лука є завищеними, а енергетична цінність спожитої їжі не відновлює енергетичні витрати організму. Динаміка показників креатиніну засвідчила, що рівень фізичної працездатності в спортсменів-лучників вищий на ранкових тренуваннях. Кількість сечовини як до, так і через добу після виконання фізичного навантаження суттєво не відрізнялася, що свідчить про довготривалу роботу м’язів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9859
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445-915-1-SM.pdf351.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.