Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/985
Title: До проблеми фізкультурно-оздоровчої освіти студентів
Authors: Щур, Лідія
Грибовська, Ірина
Іваночко, Вікторія
Музика, Федір
Завидівська, Наталія
Keywords: фізична культура
фізкультурно-оздоровчі заняття
Issue Date: 2014
Citation: До проблеми фізкультурно-оздоровчої освіти студентів / Щур Лідія [та ін.]// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 11(52)14. – С. 149 – 153.
Abstract: У статті подано результати анкетування випускників вищих навчальних закладів різного професійного спрямування та різного віку, щодо вивчення потреби у формуванні в них здоров'язбережувальних знань з метою ведення здорового способу життя представники мистецьких спеціальностей, технічних спеціальностей, працівники сфери фізичної культури і спорту та іншого фаху). Доведено, що більшість випускників (58,9 %) не займаються фізичною культурою і спортом. Чоловіки стають активнішими до фізичних занять у віці 31-40 років, а активність жінок зростає після 41 року, що пояснюється боротьбою зі старінням. З'ясовано, що для більшості осіб основними причинами, які спонукають їх до занять фізичними вправами є болі в хребті, суглобах, головний б'їль. Щодо ціннісних орієнтацій, які стимулюють людей до занять фізичними вправами, то переважають суспільні (43,8 %), на другому місці - фізичні (38,3 %) і лише на третьому - духовні (17,9 %).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/985
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Shchur L., Hrybovs'ka I., Ivanochko V., Muzyka F., Zavydivs'ka N..pdf934.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.