Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/984
Title: Фітнес-технології у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями
Authors: Іваночко, Вікторія
Грибовська, Ірина
Музика, Федір
Лапичак, Ігор
Keywords: фізичне виховання
фітнес-технології
студенти
кардіореспіраторні захворювання
аеробіка
фітнес-програма
Issue Date: 2014
Citation: Фітнес-технології у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями [Електронний ресурс] / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика, Ігор Лапичак // Спортивна наука України. – 2014. – № 5. – С. 36 – 40. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/262/256
Abstract: В роботі акцентується увага на збільшенні кількості студентів з відхиленнями у стані здоров'я, серед яких переважають серцево-судинні захворювання. З'ясовано потребу пошуку нових форм та методів проведення занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах зі студентами, які мають відхилення у стані здоров'я. Проведено аналіз та окреслено зміст і структуру оздоровчих фітнес-програм з використанням базової аеробіки для студентів із кардіореспіраторними захворюваннями. Визначено позитивний вплив оздоровчих фітнес-програм на показники фізичної підготовленості студенток, зокрема гнучкості, швидкості, швидкісної витривалості та відновлення частоти серцевих скорочень після навантаження.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/984
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ivanochko V., Hrybovs'ka I., Muzyka F., Lapychak I..pdf899.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.