Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/970
Title: Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF
Authors: Куцериб, Тетяна
Музика, Федір
Вовканич, Любомир
Гриньків, Мирослава
Маєвська, Софія
Keywords: карате WKF
конституція
розміри тіла
пропорції тіла
соматотип
Issue Date: 2014
Citation: Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF / Куцериб Т. М., Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 175 – 179.
Abstract: Обстежували спортсменів, що займаються карате версії WKF. Вимірювали тотальні й порціальні розміри тіла, аналізували пропорції тіла методом індексів, визначали тип конституції за Хіт-Картером. Визначили особливості будови тіла каратистів, які можуть слугувати для створення їх морфологічного портрету.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/970
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kutseryb T., Muzyka F., Vovkanych L., Hryn'kiv M., Mayevs'ka S..pdf915.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.