Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9645
Title: Фітнес-технології у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями
Authors: Іваночко, Вікторія
Грибовська, Ірина
Музика, Федір
Лапичак, Ігор
Ivanochko, Viktoria
Hrybovska, Iryna
Muzyka, Fedir
Lapychak, Ihor
Keywords: студенти
базова аеробіка
кардіореспіраторні захворювання
фітнес-програма
Issue Date: 2014
Citation: Фітнес-технології у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями [Електронний ресурс] / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика, Ігор Лапичак // Спортивна наука України. - 2014. - № 5 (63). - С.36-40. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/262
Abstract: В роботі акцентується увага на збільшенні кількості студентів з відхиленнями у стані здоров’я, серед яких переважають серцево-судинні захворювання. З’ясовано потребу пошуку нових форм та методів проведення занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах зі студентами, які мають відхилення у стані здоров’я. Проведено аналіз та окреслено зміст і структуру оздоровчих фітнес-програм з використанням базової аеробіки для студентів із кардіореспіраторними захворюваннями. Визначено позитивний вплив оздоровчих фітнес-програм на показники фізичної підготовленості студенток, зокрема гнучкості, швидкості, швидкісної витривалості та відновлення частоти серцевих скорочень після навантаження.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9645
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262-544-1-SM.pdf413.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.