Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9627
Title: Вплив аеробіки на показники розумової та фізичної працездатності дівчат 15-17 років
Authors: Петрина, Леся
Музика, Федір
Пугач, Наталія
Петрина, Роман
Petryna, Lesia
Muzyka, Fedir
Puhach, Natalia
Petryna, Roman
Keywords: аеробіка
дівчата старшого шкільного віку
розумова та фізична працездатність
заняття
Issue Date: 2014
Citation: Вплив аеробіки на показники розумової та фізичної працездатності дівчат 15-17 років [Електронний ресурс] / Леся Петрина, Федір Музика, Наталія Пугач, Роман Петрина // Спортивна наука України. - 2014. - № 4 (61). - С. 47-50. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/245
Abstract: Мета – дослідити вплив занять з аеробіки в школі на показники розумової та фізичної працездат­ ності дівчат старшого шкільного віку. Завданнями дослідження було визначити ефективність занять з аеробіки дівчат старшого шкільного віку та розробити пропозиції щодо проведення занять із фізичної культури зі школярками старшого шкільного віку. Матеріал: у дослідженні взяли участь 82 школярки віком 15–17 років. Експеримент тривав 4 місяці. Було сформовано 2 групи по 41 школярці – контрольна й експериментальна. Контрольна й експериментальна групи до експерименту вірогідно не відрізнялися. Школярки контрольної групи на уроках з фізичної культури займалися легкою атлетикою та волейболом, експериментальної – аеробікою. Результати. Застосування занять з аеробіки дозволило досягнути значних зрушень у фізичній та розумовій працездатності школярок експериментальної групи. Висновки. Доведено, що за рахунок занять з аеробіки в школі відбулося вірогідне зростання показників розумової та фізичної працездатності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9627
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
245-506-2-PB.pdf322.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.