Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9596
Title: Вплив варіативної частини занять фізичною культурою на фізичний розвиток студентів
Authors: Синчук, Любомира
Synchuk, Liubomyra
Keywords: дистанційне керування
фізична підготовленість
моделі фізичних навантажень
здоров'я
телекомунікаційні технології
Issue Date: 2014
Citation: Синчук Л. Вплив варіативної частини занять фізичною культурою на фізичний розвиток студентів [Електронний ресурс] / Любомира Синчук // Спортивна наука України. - 2014. - № 3 (61). - С. 44-51. - http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/236
Abstract: У статті подано моделі керування інтенсивністю та обсягом фізичного навантаження, використання яких дає можливість розробити програми туристичних походів – варіативної частини фізичного виховання студентів. Мета роботи полягає в удосконаленні системи фізичного виховання на основі розробки та запровадження моделей фізичних активності студентів під час туристичних походів. Підтверджено, що застосування сучасних систем телеко­мунікацій у галузі фізичного виховання і спорту допоможе зробити процес навчання більш керованим і ефективним. Такий підхід дозволить запобігти фізичним перевантаженням чи шкоді здоров’ю. Ми встановили рівні інтенсивності, тривалість відпочинку, кількість повторень на основі розроблених моделей. Використання пристрою Polar RS800 G3 сприятиме досягненню обраної навчальної мети, контролюванню динаміки параметрів здоров’я і фізичної підготов­леності студентів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9596
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
236-487-2-PB.pdf534.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.