Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9483
Title: Значення християнської церкви в розвитку спортивного руху Галичини
Authors: Литвинець, Антон
Попович, Святослав
Вітер, Назарій
Lytvynets, Anton
Popovych, Sviatoslav
Viter, Nazarii
Keywords: спорт,
греко-католицька церква
“Орли”
Issue Date: 2013
Citation: Литвинець А. Значення християнської церкви в розвитку спортивного руху Галичини [Електронний ресур] / Анатолій Литвинець, Святослав Попович, Назарій Вітер // Спортивна наука України. - 2013. - № 3(54). - С. 22 - 26. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/150
Abstract: У статті розглядається спортивна діяльність греко-католицької церкви та її значення у спортивному русі Галичини. Метою дослідження є вивчення й узагальнення даних щодо впливу греко-католицької це­ркви на спортивний рух у Галичині початку ХХ століття. Використані методи дозволили опрацювати доступну літературу та виявити тісні взаємозв’язки між греко-католицькою церквою та спортивними організаціями Галичини. Представлено організаційну роботу церкви у виникненні християнського молодіжного руху «Католицька акція» та створенні спортивної організації Католицької акції української молоді – “Орли”. Установлено, що духовенство греко-католицької церкви сприяло розвитку спортивно-гімнастичних організацій і товариств Галичини. Виявлено значну кількість спортивних заходів, які проводилися під керівництвом церкви.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9483
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
150-424-1-PB.pdf406.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.